Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

xác suất thống kê-bảng phân phối -bài tập trắc nghiệm xác suất thống kê

Người gửi: ununu
634 lượt xem | 36 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
bài giảng xác suất thống kê-đại học công nghiệp tphcm tài liệu gồm: phần 1:lý thuyết xác suất(Probability theory) Chương 1. Xác suất của Biến cố Chương 2. Biến ngẫu nhiên Chương 3. Phân phối Xác suất thông dụng Chương 4. Vector ngẫu nhiên Chương 5. Định lý giới hạn trong Xác suất PHẦN II. LÝ THUYẾT THỐNG KÊ (Statistical theory) Chương 6. Mẫu thống kê và Ước lượng Chương 6. Mẫu thống kê và Ước lượng tham số Chương 7. Kiểm định Giả thuyết Thống kê Chương 8. Bài toán Tương quan và Hồi quy bài tập bảng phân phối
Đăng nhập tài khoản