Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Văn bản: ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ

Người gửi: ununu
790 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: Giúp HS: Nắm được: - Đặc điểm thể loại truyện với nhân vật, sự kiện, diễn biến truyện qua một đoạn trích trong tác phẩm Đôn Ki-hô-tê. - Ý nghĩa của cặp nhân vật bất hủ mà Xéc-van-téc đã đóng góp vào văn học nhân loại: Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa. 2. Kĩ năng: - Nắm bắt diễn biến của các sự kiện trong đoạn trích. - Chỉ ra được các chi tiết tiêu biểu cho tính cách mỗi nhân vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa. 3. Thái độ: Có ý thức trau dồi cách xây dựng nhân vật tiêu biểu, điển hình.
Đăng nhập tài khoản