Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Văn 7 : Tiết 81 : Văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ( Đắc Nông )

Người gửi: ununu
1557 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Bài 20 : Tiết 81 : Văn bản tinh thần yêu nước của nhân dân ta. (Hồ Chí Minh) I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức Thông qua bài học h/s nắm được: -Nét đẹp truyền thống yêu nước của nhân dân ta. -Đặc điểm nghệ thuật văn nghị luận Hồ Chí Minh qua văn bản. 2. Kĩ năng -Nhận biết văn bản nghị luận xã hội. -Đọc-hiểu văn bản nghị luận xã hội. -Chọn, trình bày dẫn chứng trong tạo lập văn bản nghị luận chứng minh. 3.Tình cảm Giáo dục tình cảm yêu nước, kính yêu, mến phục Bác Hồ. II. Các kĩ năng sống: -Xác định giá trị bản thân: Từ việc tìm hiểu vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh (kết hợp tinh hoa văn hoá truyền thống dân tộc và nhân loại) xác định được mục tiêu phấn đấu theo phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. -Giao tiếp: Trình bày, trao đổi về nội dung của phong cách Hồ Chí Minh trong văn bản. III. Chuẩn bị 1. Giáo viên: -Tài liệu: Tư liệu ngữ văn 7. -Phương tiện: Phiếu học tập cá nhân. -Phương pháp: Động não: Suy nghĩ về vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh, rút ra những bài học thiết thực về lối sống cho bản thân từ tấm gương Hồ Chí Minh. -Kĩ thuật dạy học: Động não: Thảo luận nhóm, trình bày 1 phút về giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản và những gì cá nhân tiếp thu, hoặc hướng phấn đấu của bản thân từ tấm gương Hồ Chí Minh. 2. Học sinh: Đọc bài, soạn trước bài ở nhà. III. Tiến trình bài dạy. 1. Kiểm tra bài cũ: ? Đọc thuộc lòng các câu tục ngữ về con người, xã hội đã họcđã học? ? Giải thích ý nghĩa một câu em tâm đắc nhất? 2. Bài mới: Giới thiệu bài
Đăng nhập tài khoản