Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Văn 7 : Tiết 77 : Văn bản: Tục ngữ về con người và xã hội ( Đắc Nông )

Người gửi: namdp06
4643 lượt xem | 13 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Bài 19 : Tiết 77 : Văn bản tục ngữ về con người và xã hội. I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức -Nắm được nội dung của tục ngữ về con người và xã hội. -Nắm được đặc điểm hình thức của tục ngữ về con người và xã hội. 2. Kĩ năng Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu, phân tích các lớp nghĩa của tục ngữ về con người và xã hội. Vận dụng ở một mức độ nhất định tục ngữ về con người và xã hội trong đời sống 3.Tình cảm Giáo dục tình cảm yêu thích tục ngữ. Ý thức học tập những phẩm chất, lối sống mà tục ngữ khuyên nhủ. 4. THMT: H/s có thể sưu tập các câu tục ngữ liên quan đến môi trường. II. Các kĩ năng sống: Tự nhận thức được những bài học kinh nghiệm về con người, xã hội. Kĩ năng ra quyết định: Vận dụng các bài học kinh nghiệm đúng lúc, đúng chỗ. III. Chuẩn bị 1. Giáo viên: -Tài liệu: Tư liệu ngữ văn 7. -Phương tiện: Phiếu học tập cá nhân. -Phương pháp: Phân tích tình huống trong các câu tục ngữ để rút ra bài học kinh nghiệm về con người, xã hội. -Kĩ thuật dạy học: Động não: Suy nghĩ, rút ra những bài học thiết thực về con người, xã hội. 2. Học sinh: Đọc bài, soạn trước bài ở nhà. IV. Tiến trình bài dạy. 1. Kiểm tra bài cũ: ?Đọc thuộc lòng các câu tục ngữ về thiên nhiên, lao động đã học? 2. Bài mới: Giới thiệu bài
Đăng nhập tài khoản