Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Văn 7 : Tiết 127 : ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN ( Đắc Nông )

Người gửi: kandykhung
3192 lượt xem | 8 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Bài 33: Tiết 127 : ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN. I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức -Hệ thống hoá kiến thức về văn biểu cảm. -Hệ thống kiến thức về văn nghị luận. 2. Kĩ năng -Khái quát, hệ thống các văn bản biểu cảm và nghị luận đã học. -Làm bài văn biểu cảm văn nghị luận. 3.Tình cảm Yêu mến văn biểu cảm và văn nghị luận. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: -Tư liệu: Tư liệu ngữ văn 7. -Phương tiện: Bảng phụ. 2. Học sinh: Đọc bài, ôn bài ở nhà. III Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ: Không K/T 2. Bài mới: Giới thiệu bài.
Đăng nhập tài khoản