Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Văn 7 : Tiết 118:Văn bản: Quan âm thị kính( Đắc Nông )

Người gửi: kandykhung
1577 lượt xem | 4 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Bài 29 : Tiết 118: Văn bản: quan âm thị kính. (Trích đoạn: Nỗi oan hại chồng) I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức -Bước đầu nắm được một số đặc điểm cơ bản của sân khấu chèo truyền thống. -Giá trị nội dung và những đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu của vở chèo Quan Âm Thị Kính. -Nội dung, ý nghĩa và một vài đặc điểm nghệ thuật của đoạn trích Nỗi oan hại chồng. 2. Kĩ năng -Đọc diễn cảm kịch bản chèo qua lối phân vai. -Phân tích mâu thuẫn, nhân vật và ngôn ngữ thể hiện trong một trích đoạn chèo. 3.Tình cảm Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, thích thú với nghệ thuật chèo. II. Chuẩn bị 1.Giáo viên: -Tư liệu ngữ văn 7 -Phiếu học tập cá nhân. 2.Học sinh: Đọc bài, chuẩn bị bài ở nhà III. Tiến trình bài dạy. 1. Kiểm tra bài cũ: ?Tóm tắt nội dung đoạn trích án oan hại chồng? 2. Bài mới: Giới thiệu bài
Đăng nhập tài khoản