Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Văn 7 : Tiết 111: Tiếng việ t: DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU (Luyện tập) ( Đắc Nông )

Người gửi: kandykhung
2698 lượt xem | 10 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Bài 27 : Tiết 111: Tiếng việt DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU (Luyện tập) I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức -Củng cố kiến thức, kĩ năng về việc dùng cụm chủ vị để mở rộng câu. -Tác dụng của việc dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu 2. Kĩ năng -Kĩ năng mở rộng câu bằng cụm chủ-vị. -Phân tích tác dụng của việc dùng cụm chủ vị để mở rộng câu. 3.Tình cả Giáo dục thái độ tự giác, tự tin, nghiêm túc khi học tiếng Việt. II. Các kĩ năng sống: -Kĩ năng ra quyết định: Lựa chọn sử dụng việc dùng cụm chủ vị để mở rộng câu đúng mục đích giao tiếp cụ thể. -Kĩ năng giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi về cách dùng cụm chủ vị để mở rộng câu. III. Chuẩn bị: 1.Giáo viên: -Tài liệu: Tư liệu ngữ văn 7 -Phương tiện: Phiếu học tập cá nhân. -Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phân tích tình huống mẫu để hiểu cách mở rộng câu tiếng Việt. Động não: Suy nghĩ, phân tích các ví dụ để rút ra những bài học thiết thực về giữ gìn sự trong sáng trong sử dụng câu tiếng Việt. Thực hành có hướng dẫn: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu . Học theo nhóm: Trao đổi, phân tích về những đặc điểm, cách mở rộng câu theo tình huống cụ thể 2. Học sinh: Đọc bài, chuẩn bị ở nhà IV. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ: ?Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu? 2. Bài mới: Giới thiệu bài
Đăng nhập tài khoản