Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Văn 7 : Tiết 108 : Tập làm văn - luyện tập lập luận giải thích -Bài viết văn số 6 (làm ở nhà) ( Đắc

Người gửi: khongten
4914 lượt xem | 10 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Bài 26: Tiết 108 : Tập làm văn - luyện tập lập luận giải thích -Bài viết văn số 6 (làm ở nhà) I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức -Củng cố kiến thức đã học về phép lập luận giải thích. -Biết vận dụng làm bài văn nghị luận giải thích. Làm tốt bài viết văn số 6. 2. Kĩ năng -Rèn luyện, củng cố các kĩ năng xây dựng bài văn giải thích. -Viết bài văn hoàn chỉnh đúng trình tự, đúng bố cục và yêu cầu của đề bài ra. 3.Tình cảm -Yêu mến, thích thú với phép lập luận giải thích. Nghiêm túc với bài làm văn giải thích. II. Các kĩ năng sống: -Suy nghĩ, phê phán, sáng tạo: Phân tích, bình luận, và đưa ra ý kiến cá nhân về đặc điểm, tầm quan trọng của các thao tác lập luận của bài văn nghị luận giải thích. Ra quyết định: Lựa chọn phương pháp và thao tác lập luận, lấy dẫn chứng khi tạo lập bài văn nghị luận giải thích. III. Chuẩn bị 1.Giáo viên: -Tài liệu: Tư liệu ngữ văn 7 -Phương tiện: Phiếu học tập. -Phương pháp: Phân tích tình huống g/t để hiểu cách tạo lập các đoạn văn nghị luận theo những yêu cầu khác nhau. -Kĩ thuật dạy học: Thực hành viết tích cực: Tạo lập đoạn văn nghị luận giải thích, nhận xét cách viết đoạn văn nghị luận theo các thao tác lập luận đảm bảo tính chuẩn xác, hấp dẫn. Thảo luận, trao đổi để xác định đặc điểm, cách sử dụng các thao tác lập luận khi viết các đoạn văn nghị luận giải thích cụ thể. Thực hành viết tích cực.
Đăng nhập tài khoản