Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Vai trò của chủ tịch hồ chí minh trong việc thành lập đảng cộng sản Việt Nam

Người gửi: nguyenduyy
481 lượt xem | 5 lượt tải | Ngày đăng: 02/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Vai trò của chủ tịch hồ chí minh trong việc thành lập đảng cộng sản VN LỜI TỰA: “Dân tộc ta, nhân dân ta,non sông đất nước tađã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại,và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta”. Trích: “Điêú văn của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch”. “ Hồ Chủ tịch hình ảnh dân tộc, người là hiện thân của dân tộc Việt Nam và mọi người đều thấy mình trong Hồ Chủ tịch. Sức mạnh của Hồ Chủ tịch và sức mạnh của dân tộc Việt Nam là ở Chỗ đoàn kết thống nhất đó ” (Phạm Văn Đồng). Hồ Chủ tịch là tầm gương chói lọi về tinh thần cách mạng triệt để, chí khí kiên cường,bất khuất, toàn tâm toàn ý phục vụ đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng; tận tụy, hy sinh, suốt đời phấn đấu vì sự ngiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng loài người, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. I. LỜI NÓI ĐẦU. 1. Lí do chọn đề tài: Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 3-2-1930, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp chống thực dân Pháp của nhân dân ta đó là việc thành lập đảng cộng sản Việt Nam, mở ra một trang sử mới đầy vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Trong đó vai trò to lớn nhất thuộc về Hồ Chủ tịch, Người là cha đẻ của Đảng ta, là tượng trưng của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý tưởng độc lập, tự do với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa; giữa chủ nghĩa yêu nước nồng nàn với quốc tế vô sản. Người đã tiếp thụ phát huy tốt đẹp nhất truyền thống của dân tộc Việt Nam và kết hợp những truyền thống ấy với tư tưởng cách mạng triệt để của thời đại ngày nay, tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê- nin. Người đã sáng lập Đảng ta và rèn luyện đảng ta thành một đảng cách mang chân chính của giai cấp công nhân, sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất, sáng lập Lực lượng vũ trang nhân dân, sáng lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và phấn đấu không mệt mỏi dể góp phần tăng cường đoàn kết trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người luôn chăm lo rèn luyện cán bộ, đảng viên và không ngừng “ bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”. Thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với giai đoạn lịch sử vẻ vang nhất của dân tộc Việt Nam và với thời kì đấu tranh sôi nổi nhất của cách mạng thế giới. Hồ Chủ tịch là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, lãnh tụ vô cùng kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.
Đăng nhập tài khoản