Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VẢI SỢI NGHĨA HƯNG

Người gửi: thutrinh
111 lượt xem | 4 lượt tải | Ngày đăng: 14/01/2013
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Công ty vải sợi Nghĩa Hưng là một công ty mang tính chất và đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn - Giám đốc công ty là người làm thương nghiệp, buôn bán các loại bông, vải, sợi. của ngành dệt. Sau thấy phế liệu của các công ty dệt bỏ đi lãng phí, ông đã có ý tưởng thành lập một cơ sở sản xuất để chế biến, tận dụng các nguyên liệu đó Ông đi thăm dò, xem xét, tìm hiểu thị trường nhiều nơi, được sợ giúp đỡ của bạn bè và kinh nghiệm của bản thân. Ngày 03 / 12 / 1996 theo quyết định số: 2595 GP/ TLDN của UBND tỉnh Vĩnh Phú, Công ty vải sợi Nghĩa Hưng TNHH được thành lập Công ty có trụ sở chính tại xã Minh Phương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Với hoạt động chính là sản xuất sợi, dệt, ống giấy, vải và kinh doanh bông, vải, sợi. 2. Quá trình phát triển. Công ty vải sợi Nghĩa Hưng là một doanh nghiệp trẻ, với trang thiết bị hiện đại.
Đăng nhập tài khoản