Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Tổng hợp 78 bài luyện thi Toán Violympic - Học sinh giỏi Lớp 2

Người gửi: khongten
13591 lượt xem | 1139 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
TỔNG HỢP BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2 Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27? Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22? Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 2 của tháng đó. Hỏi các ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào? Bài 4: Bố đi công tác xa trong hai tuần, bố đi hôm thứ hai ngày 5. Hỏi đến ngày mấy bố sẽ về? Ngày ấy là thứ mấy trong tuần?
Đăng nhập tài khoản