Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Tội cố ý gây thương tích cho người khác và thực tiễn xét xử tội tội phạm này

Người gửi: namdp06
740 lượt xem | 30 lượt tải | Ngày đăng: 05/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Báo cáo thực tập đại học luật hà nội Cùng với tình hình đổi mới và đi lên chung của đất nước, huyện Phú Xuyên- Thành Phố Hà Nội (trước đây là tỉnh Hà Tây cũ) đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đã ngày càng khẳng định được vị trí của mình.Cùng với sự sự phát triển kinh tế, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tình hình an ninh trật tự xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên cùng với đó nền kinh tế này cũng nảy sinh và tồn tại cả những mặt trái của nó, đó là sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc, sự tha hóa trong lối sống, đạo đức, sự xuất hiện ngày càng nhiều các tệ nạn xã hội cũng như các hành vi phạm tội,đặc biệt là các hành vi như trộm cắp, cướp giật, ma túy, mại dâm,các tội xâm phạm, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác trong đó tội cố ý gây thương tích cho người khác đang có chiều hướng ngày càng gia tăng trên địa bàn. Tội cố ý gây thương tích là một tội có tính chất nguy hiểm cao cho xã hội, nó trực tiếp xâm phạm tới khách thể của Luật hình sự bảo vệ đó là tính mạng, sức khỏe của con người. Vì vậy việc tìm hiểu về tội phạm, thực tiễn xét xử tội phạm này cũng như có những biện pháp đấu tranh phòng ngừa là rất cần thiết và có ý nghĩa to lớn. Nhận thấy vai trò và tầm quan trọng của đề tài trong thực tiễn, với kiến thức được trang bị và những tìm hiểu thực tế trong đợt thực tập cuối khoá tại Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, em đã mạnh dạn chọn đề tài” Tội cố ý gây thương tích cho người khác và thực tiễn xét xử tội tội phạm này( nơi sinh viên thực tập)”làm bài viết chuyên đề cuối khóa cho mình. Do trình độ và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên chuyên đề khồng thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong thầy, cô giáo và các bạn đóng góp ý kiến để chuyên đề của em được hoàn thiên hơn. Trong khuôn khổ đề tài tốt nghiệp của trường, với thời gian nghiên cứu có hạn(từ ngày 12 – 01 đến ngày 26 – 04 năm 2009), người viết đã sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê,so sánh dựa trên những kết quả khảo sát, thu thập, trao đổi với các thẩm phán, thư ký của Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, để tổng kết thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích. Từ đó đánh giá ưu điểm, hạn chế và đưa ra những giải pháp, kiến nghị mang ý nghĩa ứng dung thiết thực góp phần nâng cao chất lượng của công tác. Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung chuyên đề gồm 04 chương: Chương I: Các dấu hiệu pháp lý của tội cố ý gây thương tích cho người khác theo Luật hình sự Việt Nam hiện hành Chương II: Thực trạng tội cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện Chương III: Thực tiễn xét xử các vụ án cố ý gây thương tích của Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên Chương IV: Một số biện pháp và kiến nghị về hoạt động của Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện MỤC LỤC A - PHẦN MỞ ĐẦU B - NỘI DUNG Chương I.CÁC DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI KHÁC THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH I. Điều 104 bộ Luật hình sự năm 1999 của Việt Nam quy định tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác như sau: II. Về phía người phạm tội: III. Về phía nạn nhân. 1.Dấu hiệu pháp lý. IV. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI CỤ THỂ Chương II Thực trạng tội cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện: 1.Quá trình thu thập thông tin. 2. Một số vụ án cụ thể về tội cố ý gây thương tích. 3. Nguyên nhân dẫn tới tội cố ý gây thương tích. 3.1. Nguyên nhân về tuyên truyền, phô biến, giáo dục pháp luật 3.2. Nguyên nhân về công tác giáo dục. 3.3. Nguyên nhân từ môi trường xã hội 3.4. Nguyên nhân về sự gia tăng của các tệ nạn xã hội Chương III Đánh giá thực tiễn xét xử các vụ án cố ý gây thương tích của Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên. 1. Thực tiễn xét xử các vụ án cố ý gây thương tích của Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên. 2. Ưu điểm và hạn chế trong quá trình xét xử. 2.1.Ưu điểm. 2.2. Hạn chế. Chương IV MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIÊN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 1. Một số biện pháp phòng chống tội cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện 1.1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 1.2. Các biện pháp về kinh tế. 1.3. Các biện pháp về tổ chức quản lý xã hội 1.4. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ của cơ quan công an 1.5. Nâng cao vai trò của quần chúng nhân dân trên địa bàn. 2. Một số kiến nghị về việc nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội cố ý gây thương tích ở Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên. 2.1. Về trình độ chuyên môn của cán bộ Tòa án. 2.2. Về công tác trước khi xét xử và khi khi xét xử. 2.3. Về sự phối hợp các ngành công an, viện kiêm sát, tòa án. 2.4. Về tổ chức các phiên Tòa xét xử công khai C – KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đăng nhập tài khoản