Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Toán: PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN

Người gửi: namdp06
100 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I.- Mục tiêu : - Học xong bài này học sinh cần phải : - Hiểu phép trừ trong Z . - Biết tính đúng hiệu của hai số nguyên . - Bước đầu hình thành dự đoán trên cơ sở nhìn thấy qui luật thay đổi của một loạt hiện tượng (toán học) liên tiếp và phép tương tự . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa ,
Đăng nhập tài khoản