Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Toán 7 : Tiết 8 LUYỆN TẬP

Người gửi: ununu
1193 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Giảng ngày:11 /9/2009 Soạn ngày: 17 /9/2009 Tiết 8 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Kiến thức : Củng cố các quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số, quy tắc tính luỹ thừa của luỹ thừa, luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương. - Kỹ năng : Rèn luyện kĩ năng áp dụng các quy tắc trên trong tính giá trị của biểu thức, viết dưới dạng luỹ thừa, so sánh hai luỹ thừa, tìm số chưa biết. - Thái độ : Rèn tính cẩn thận khi làm toán, thái độ nghiêm túc trong học tập. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Giáo viên : + Bảng phụ . - Học sinh : + chuẩn bị bài,bảng nhóm. III- PPDH : Gợi mở, hoạt động cá nhân đan xen hoạt động nhóm.
Đăng nhập tài khoản