Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Tin học: Luyện tập nhanh tay, tinh mắt với phần mềm THE MONKEY EYES

Người gửi: namdp06
776 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Phần mềm giúp học sinh rèn luyện được kĩ năng quan sát và nhanh tay, nhanh mắt để hoàn thành được nhiệm vụ cần thực hiện trong khoảng thời gian định trước. HS rèn luyện được kĩ năng gõ phím và sử dụng chuột nhanh.
Đăng nhập tài khoản