Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Tin học: BÀI TẬP VỀ KIỂU BẢN GHI

Người gửi: ununu
646 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. MỤC TIÊU - Vận dụng các kiến thức về kiểu bản ghi để giải quyết bài toán quản lí. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị của giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, máy vi tính, máy chiếu projector để giới thiệu ví dụ. Chuẩn bị của học sinh: - Sách giáo khoa, vở ghi, các kiến thức đã học về kiểu bản ghi. III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
Đăng nhập tài khoản