Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Tiểu luận: Báo cáo về vấn đề tôn giáo: Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nướ

Người gửi: ununu
542 lượt xem | 11 lượt tải | Ngày đăng: 05/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Tiểu luận: BÁO CÁO VỀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHẬT GIÁO VÀ TÌNH HÌNH ĐẠO PHẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY MỞ ĐẦU Vấn đề tôn giáo là một vấn đề lớn không chỉ riêng của một quốc gia mà nó còn là vấn đề chung của tất cả các nước trên thế giới. Bởi lẽ vấn đề tôn giáo là về mặt tinh thần, nhận thức, giác ngộ của con người. Nhiều quốc gia có đa tôn giáo và có những tôn giáo mâu thuẫn, đố kị nhau, vùi dập nhau để đưa tôn giáo của mình lên hàng đầu trong một quốc gia cũng như trên toàn thế giới. Mặt khác Việt Nam là một trong những nước có sự phân chia tôn giáo rõ rệt. Đạo thiên chúa, đạo tin lành, đạo phật . Trong đó đạo phật - đạo được du nhập từ Ấn Độ từ lâu đã có rất nhiều người gia nhận đông đảo nhất và từ lâu đã trở thành Quốc đạo. Nhiều quốc gia có sự mâu thuẫn gay gắt giữa các bộ phận tôn giáo khác nhau, đã có nhiều cuộc đấu tranh xảy ra mà theo mọi người là không nên. Những cuộc đấu tranh đó không những trên mặt tinh thần mà hơn thế nữa còn dùng vũ lực gây nội chiến thương tàn làm bất ổn xã hội và từ những sự bất ổn ấy đã kìm hãm sự phát triển đi lên của xã hội. Vì thế không đạt được lợi ích tốt đẹp của tôn giáo muốn đem lại tinh thần thanh thản cho những người đi theo tôn giáo ấy. Vì vậy, vấn đề tôn giáo là một trong những mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Bởi từ sự ổn định vấn đề tôn giáo mới đem lại sự ổn định về chính trị, xã hội. Lịch sử Việt Nam đã trải qua bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của biết bao tầng lớp cha anh đi trước đã hi sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc. I. HỌC THUYẾT CỦA PHẬT GIÁO : II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO PHẬT Ở ẤN ĐỘ. III. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NÀY HIỆN NAY : IV. NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BẢN THÂN. B/ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TH PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM XƯA VÀ NAY. " border="0" />" border="0" />
Đăng nhập tài khoản