Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Tiêu Chuẩn Việt Nam 197 1985

Người gửi: khongten
549 lượt xem | 18 lượt tải | Ngày đăng: 29/01/2013
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
TCVN 197-85.Kim loại. Phương pháp thử kéo. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
Đăng nhập tài khoản