Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Tiết ôn nét thẳng đứng - nét móc xuôi - nét móc ngược - nét khuyết xuôi - nét khuyết ngược

Người gửi: namdp06
780 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
XUÔI - NÉT KHUYẾT NGƯỢC. I. Mục đích yêu cầu: - Giúp trẻ nhận biết tốt nét đã học: Nét thẳng đứng, nét móc xuôi, nét móc ngược, nét khuyết xuôi, nét khuyết ngược. - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. - Trẻ hứng thú tích cực trong khi chơi. - Trẻ biết thực hiện và làm theo yêu cầu của cô. II. Chuẩn bị: - Các thẻ từ đủ cho các trò chơi. - Bảng, ghế cổng.
Đăng nhập tài khoản