Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Thi công chức ngành giáo dục

Người gửi: nguyenduyy
1280 lượt xem | 188 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Nội dung tài liệu gồm: I. Nhóm câu hỏi về quan điểm, đường lối phát triển giáo dục và Luật giáo dục: II. Công chức, viên chức, luật thực hành tiết kiệm, luật phòng chống tham nhũng III. Những việc nhà giáo, cán bộ công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường
Đăng nhập tài khoản