Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Thể dục: Học động tác vươn thở, tay cuả bài thể dục phát triển chung

Người gửi: kandykhung
415 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. Mục tiêu: - Học 2 động tác: Vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu HS thực hiện được động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi " Chim về tổ". Yêu cầu biết tham gia chơi và chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. - Phương tiện: Kẻ sân chơi trò chơi.
Đăng nhập tài khoản