Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Thể dục: ĐÁ CẦU - BẬT NHẢY – CHẠY BỀN

Người gửi: nguyenduyy
633 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I . MỤC TIÊU - YÊU CẦU. 1.kỹ năng. a) Đá cầu: biết cách thực hiện các kỹ thuật của đá cầu như: Tâng cầu bằng đùi , tâng cầu bằng má trong bàn chân,học tư thế chuẩn bị và di chuyển. b) Bật nhảy: Rèn luyện các động tác :Chạy đà 3 bước giậm nhảy đá lăng ; Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà .Chơi trò chơi :“ Nhảy lò cò tiếp sức chuyển vật”. c) chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Yêu cầu : a) Đá cầu: thực hiện tương đối các kỹ thuật đá cầu như: Tâng cầu bằng đùi , tâng cầu bằng má trong bàn chân,học tư thế chuẩn bị và di chuyển. b) Bật nhảy: Hs thực hiện tương đối các kỹ thuật của giậm nhảy như:Chạy đà 3 bước giậm nhảy đá lăng; Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà , biết cách chơi trò chơi : “ Lò cò tiếp sức” c) Chạy bền: thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ- hành vi
Đăng nhập tài khoản