Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát

Người gửi: khongten
450 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I, Mục tiêu: -. Đọc thành tiếng: -Đọc đúng các tiếng ,từ khó dễ lẫn do phương ngữ: Mi-đát, Đi-ô-ni-dốt,Pác-tôn,sung sướng,rửa sạch +Đọc đúng, trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi giữa các dòng thơ, cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả gợi cảm. + Đọc diễn cảm toàn bài thơ phù hợp với nội dung +Rèn học sinh yếu:Bla, Lù, Linh, - Hiểu nghĩa các từ ngữGK + Hiểu nội dung bài: Những ước muốn tham lam không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người. -GD các em đức tính trung thực
Đăng nhập tài khoản