Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

TÀI LIỆU: Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG ( những vấn đề cơ bản về Cấu tạo Kiến trúc)

Người gửi: khongten
160 lượt xem | 13 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Sáng tạo ra kiến trúc là con người đã mong muốn tạo ra một môi trường sống tốt hơn so với môi trường tự nhiên. Có nghĩa là khai thác các mặt có lợi và hạn chế các mặt bất lợi của môi trường tự nhiên cũng như của bản thân con người tác động đến môi trường sống mà họ sáng tạo ra. Những mặt bất lợi này có thể qui thành hai loại: ã Do ảnh hưởng của thiên nhiên. ã Do ảnh hưởng trực tiếp của con người.
Đăng nhập tài khoản