Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Số liền trước , số liền sau của một số

Người gửi: khongten
732 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
TOÁN (27) LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu:Giúp hs củng cố về: -Số liền trước , số liền sau của một số -Giá trị của các chữ số trong số tự nhiên -So sánh STN -Đọc biểu đồ hình cột -Xác định năm , thế kỷ III Các hoạt động dạy học:
Đăng nhập tài khoản