Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Skkn :một số biện pháp nâng kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 2.

Người gửi: nguyenduyy
673 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG KĨ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2. I/ Đặt vấn đề: Tình hình học tập của các em gặp nhiều khó khăn nhất là trong giờ chính tả tập chép, đặc biệt là nghe viết. Thời gian để giúp các em theo kịp tiến độ với các bạn là vấn đề tôi luôn trăn trở. Làm thế nào để giúp học sinh trung bình yếu về phân môn Chính tả và giúp cho chất lượng học tập của lớp được nâng lên – Đó chính là vấn đề mà tôi đã đặt ra cho mình và qua thực tế giảng dạy, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, tôi đã rút ra cho mình một số kinh nghiệm về việc “ nâng kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh ”. Đó cũng là lí do tôi chọn đề tài này. II/ Giải quyết vấn đề: Qua thực tế giảng dạy, theo dõi tình hình học tập của học sinh yếu về kĩ năng viết chính tả, tôi nhận thấy đa số các em yếu về các mặt kiến thức như sau: 1. Học sinh lẫn lộn âm đầu: * s/x: sắc sảo → xắc xảo sạch sẽ → xạch xẽ sắp xếp → xắp xếp * v/d/gi: dọn dẹp → giọn dẹp giàn hoa → dàn hoa * ch/tr: con trăn → con chăn trông thấy → chông thấy 2. Học sinh không nắm vững quy tắc chính tả: Vd: băn khoăn → băn khuăn cổ kính → cổ cính gồ ghề → gồ gề 3. Học sinh không nắm được sự thể hiện bằng chữ viết của âm đệm trong Tiếng Việt: Vd: hoa quả → hoa qoả qua loa → qoa loa
Đăng nhập tài khoản