Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

SKKN - Một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan trong công tác chủ nhiệm

Người gửi: khongten
850 lượt xem | 12 lượt tải | Ngày đăng: 05/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục học sinh và giáo dục học sinh chưa ngoan nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên , liên tục của giáo viên và tập thể HĐSP nhà trường. Giáo dục học sinh chưa ngoan là một phần quan trọng trong nội dung giáo dục đạo đức là điều mà các nhà giáo dục tâm huyết luôn quan tâm. Ở bậc trung học cơ sở ( THCS ), ảnh hưởng và tác dụng của giáo viên chủ nhiệm ( GVCN ) đối với học sinh rất lớn, đặc biệt là học sinh chưa ngoan. GVCN có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục nhân cách học sinh . Giáo dục học sinh chưa ngoan trong công tác chủ nhiệm là nhiệm vụ rất quan trọng ở trường học . Khi tham gia công việc này, mỗi giáo viên sẽ trưởng thành và vững vàng hơn trong sự nghiệp “trồng người” của mình. Giáo dục học sinh chưa ngoan trong công tác chủ nhiệm lớp đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian và công sức, lòng tâm huyết, sự nhiệt tình ; nhưng đây thực sự là một công việc đem lại nhiều lợi ích cho giáo viên nhà trưòng và xã hội. Đồng thời, đây cũng là một công việc đầy hứng thú . Trong thực tế, giáo dục học sinh chưa ngoan có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh và kế hoạch năm học của các nhà trường. Giờ đây, chương trình - phương pháp giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức nói riêng đã và đang có những thay đổi căn bản thì công tác giáo dục học sinh chưa ngoan cần phải có những thay đổi tích cực. Được nhà trường phân công chủ nhiệm ở một lớp có nhiều học sinh chưa ngoan trong một địa phương vùng nông thôn đã có nhiều thay đổi về nền kinh tế. Trong quá trình tham gia công tác chủ nhiệm, tôi có nhiều day dứt và trăn trở : làm thế nào để giáo dục học sinh chưa ngoan có hiệu quả ? Từ những lý do trên đã thôi thúc tôi nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan trong công tác chủ nhiệm” để phần nào giảm bớt khó khăn trong giáo dục đạo đức của nhà trường và giảm bớt tệ nạn ngoài xã hội.
Đăng nhập tài khoản