Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Sinh học: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC

Người gửi: namdp06
370 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Giải thích nguyên nhân gây ra của những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên (xói mòn, hạn hán,lũ lụt ).từ đó thấy được vai trò của thực vật trong việc giữ đất bảo vệ nguồn nước 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh. 3. Thái độ: Xác định trách nhiệm bảo vệ thực vật bằng hành động cụ thể phù hợp lứa tuổi
Đăng nhập tài khoản