Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Sinh học: THỰC HÀNH:TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH

Người gửi: namdp06
4995 lượt xem | 9 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I.MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Kiến thức: -Thấy được những ảnh hưởng của nhân tố sinh thái ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát. -Củng cố và hoàn thiện các kiến thức đã học. 2.Kĩ năng: -Rèn kĩ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ các đối tượng trực quan. 3.Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
Đăng nhập tài khoản