Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Sinh học: ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU

Người gửi: namdp06
674 lượt xem | 3 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu hiện tượng đông máu (kháI niệm, cơ chế đông máu, nêu được hiện tượng đông máu xảy ra trong thực tế.) và ý nghĩa của sự đông máu, ứng dụng. - Nêu ý nghĩa của sự truyền máu(nắm được thế nào là quá trình truyền máu, khi nào cần phải truyền máu). - Nêu được 4 nhóm máu cơ bản ở người, sơ đồ cho nhận nhóm máu ở người và giảI thích được sơ đồ. - Nêu được ngtắc truyền máu. Giải thích được cho máu có hại cho sức khoẻ hay không. 2. Kỹ nang: - Rèn luyện kỹ năng quan sát kênh hình, rút ra nhận xét, kỹ năng hoạt động theo nhóm. - Giải thích được cho máu có hại cho sức khoẻ hay không.
Đăng nhập tài khoản