Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Qui trình sản xuất tinh dầu

Người gửi: kandykhung
742 lượt xem | 29 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
QUI TRÌNH SẢN XUẤT TINH DẦU Thu hoạch, bảo quản và chế biến sơ bộ: - Các phương pháp khai thác tinh dầu: - Tách tinh dầu bằng phương pháp chưng cất (hóa lý): - Tách tinh dầu bằng phương pháp trích ly - Khai thác tinh dầu bằng phương pháp ngâm (trích ly bằng dung môi không bay hơi): - Tách tinh dầu bằng phương pháp cơ học: - Qui trình sản xuất tinh dầu sả: - Qui trình sản xuất tinh dầu bạc hà: - Qui trình công nghệ sản xuất tinh dầu quế: - Qui trình công nghệ sản xuất tinh dầu cam, chanh, quýt:
Đăng nhập tài khoản