Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

- Quản lý là gì? - Quản lý nhà nước là gì? Quản lý hành chính nhà nước là gì? Quyền lực năng lực

Người gửi: namdp06
5253 lượt xem | 36 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
1.2.1. Khái niệm: - Quản lý là gì? Là sự tác động có ý thức của chủ thể QL lên đối tượng QL nhằm chỉ huy, điều hành, hướng dẫn các quá trình XH và hành vi của cá nhân hướng đến mục đích hoạt động chung & phù hợp với quy luật khách quan. - Quản lý nhà nước là gì? Là sự chỉ huy, điều hành XH của các cơ quan nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) để thực thi quyền lực Nhà nước, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. 1.2.1.Khái niệm - Quản lý hành chính nhà nước là gì? Là việc tổ chức thực thi quyền hành pháp để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống XH bằng pháp luật và theo pháp luật.
Đăng nhập tài khoản