Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

phương thức thanh toán tín dung L/C

Người gửi: namdp06
204 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Mục Lục Lời Mở Đầu . I. Giới thiệu về L/C 1. Khái niệm 2. Cơ sở pháp lý 3. Các bên tham gia trong quá trình thanh toán II. Quy trình diễn biến phương thức tín dụng chứng từ 1. Quy trình mở L/C 2. Quy trình thực hiện thanh toán L/C Quy trình chung Các hình thức thanh toán L/C III. Thư Tín Dụng 1. Khái niệm 2. Đặc điểm 3. Đơn xin mở thư tín dụng 4. Nội dung của thư tín dụng 5. Phát hành L/C qua hệ thống Swift 6. Tu chỉnh L/C 7. Các l ạoi thư tín dụng IV. Quy trình nghiệp vụ của ngân hàng trong phương thức tín dụng chứng từ 1. Đối với ngân hàng mở L/C phục vụ nhà NK 2. Đối với ngân hàng phục vụ nhà XK V. Kỹ thuật kiểm tra bộ chứng từ của ngân hàng trong phương thức tín dụng chứng từ - 1 -
Đăng nhập tài khoản