Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

Người gửi: nguyenduyy
322 lượt xem | 5 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
ĐỀ TÀI: Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). Sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam những năm gần đây, cùng với việc trở thành thành viên của WTO đã đặt ra sự cần thiết phải công khai các thông tin kế toán. Để đạt được mục đích đề tài, ngoài lời mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm các nội dung sau: - Chương I: Lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính. - Chương II: Giới thiệu về Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). - Chương III: Nhận xét và kiến nghị. Để đề tài đảm bảo tính lý luận và thực tế, quá trình nghiên cứu được thực hiện thông qua: - Thu thập, tổng hợp lý luận từ lý thuyết. - Thu thập, chỉnh lý, phân tích qua những thông tin được cung cấp từ phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, với thời gian tiếp cận thực tế chưa nhiều nên bài luận không tránh có những sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến chỉ bảo của thầy cô, các cô chú, anh chị trong công ty.
Đăng nhập tài khoản