Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Những biểu hiện mới trong xuất khẩu tư bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay và đôi điều rút ra trong vi

Người gửi: nguyenduyy
584 lượt xem | 18 lượt tải | Ngày đăng: 02/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
[HTML]47 trang[/HTML] Mục lục Mở đầu Chương I: Xuất khẩu tư bản và những biểu hiện mới của nó trong chủ nghĩa tư bản ngày nay 11 Xuất khẩu tư bản - một trong những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 5 11.1 Bản chất của việc xuất khẩu tư bản 5 11.2 Các hình thức xuất khẩu tư bản 8 12 Những biểu hiện mới trong xuất khẩu tư bản của chủ nghĩa tư bản hiện đại 11 12.1 Quá trình xuất khẩu tư bản 11 12.2 Kết quả và những biểu hiện mới của xuất khẩu tư bản trong giai đoạn hiện nay 21 Chương II: Đôi điều rút ra trong việc áp dụng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 21 Vai trò của đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam. 26 21.1 Sự cần thiết phải tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 26 21.2 Vai trò của đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển nền kinh tế Việt Nam 27 21.3 Một số thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong việc thu hút sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài 37 22 Những tác động tiêu cực của đầu tư nước ngoài và một số giải pháp khắc phục trong việc tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 39 22.1 Tác động tiêu cực của đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam 39 22.2 Những giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận đầu tư nước đối với nền kinh tế Việt Nam 42 Kết luận Danh mục các tài liệu tham khảo Phần mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Chủ nghĩa tư bản đã trải qua thời kỳ phát triển hàng trăm năm. Những thập niên gần đây thế giới đã trải qua không ít như61ng+~ biến động to lớn mà kết quả của nó là diện mạo đời sống chính trị, kinh tế xã hội trên trường quốc tế đã và đang có sự thay đổi hết sức căn bản toàn diện và sâu sắc, trật tự kinh tế thế giới cũng có những biến đổi khác xa so với những năm đầu thể kỷ XX. Hiện tượng này đưa đến xu thế hội nhập, đầu tư hợp tác lẫn nhau giữa mọi quốc gia, dân tộc. Đặc biệt là sự giao thoa về lợi ích kinh tế ngày càng bức xúc, thúc đẩy quá trình đầu tư trực tiếp của các nước trên thế giới và các nước tư bản phát triển, các nước tư bản đang phát triển. Xuất khẩu tư bản ngày càng trở thành chiến lược kinh tế quan trọng và được mở rộng về quy mô với những tính chất mới so với trước. Việc xem xét trên bình diện chung nhất quá trình xuất khẩu tư bản, xu thế vận động phát triển của nó cùng những biểu hiện mới của xuất khẩu tư bản trong giai đoạn hiện nay, thông qua đó rút ra những nhận xét cần thiết trong việc tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào Việt nam mang tính lí luận và thực tiễn vô cùng sâu sắc. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài "Những biểu hiện mới trong xuất khẩu tư bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay và đôi điều rút ra trong việc tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào Việt nam" làm đề tai khoá luận tốt nghiệp đại học của mình. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thực tế, xuất khẩu tư bản là một vấn đề đã được các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận đề cập đến trên nhiều bình diện khác nhau. Các tác giả đã tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và quy mô hoạt động của nó, xu hướng vận động phát triển của xuất khẩu tư bản từ khi xuất hiện cho đến nay, nhưng việc nghiên cứu tác động của nó đối với nền kinh tế nước ta thì chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và sâu sắc. Vì vậy đề tài này xin góp một phần nhỏ bé vào công việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản nói chung và những biểu hiện mới của xuất khẩu tư bản trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đưa ra một số những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường việc tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, để đưa nền kinh tế đất nước theo kịp các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. 3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ của đề tài Mục đích của đề tài là làm sáng tỏ bản chất, nội dung, hình thức và những biểu hiện mới của xuất khẩu tư bản trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đưa ra những giải pháp cơ bản trong việc tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Để đạt được mục đích trên, đề tài cần thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Luận giải những vấn đề lý luận về xuất khẩu tư bản của chủ nghĩa tư bản một đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Nghiên cứu những biểu hiện mới trong xuất khẩu tư bản của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Rút ra một số nhận xét trong việc tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài Để thực hiện các nhiệm vụ nhằm đạt đến mục đích nghiên cứu của đề tài, trong quá trình nghiên cứu và trình bày khoá luận, tác giả quán triệt những nguyên lý và yêu cầu của phép biện chứng duy vật, phương pháp lô gíc và lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh thống kê . dựa trên các tri thức đã học trong kinh tế chính trị để tái hiện và tư duy cùng với các tài liệu, sách tham khảo, tạp chí kinh tế, thu thập thêm các số liệu, tư bản khác . 5. ý nghĩa của khoá luận Đối với bản thân tác giả thì việc nghiên cứu xây dựng khoá luận đã giúp cho tác giả làm quen và cụ thể hoá các phương pháp nghiên cứu khoa học, hiểu sâu sắc và nhuần nhuyễn các kiến thức đã học về kinh tế chính trị, đặc biệt là lý luận về xuất khẩu tư bản. Cũng thông qua khoá luận cho phép tác giả rèn luyện cách thức vận dụng phương pháp và kiến thức đã học để luận giải một vấn đề thực tiễn về kinh tế chính trị. Đối với hệ thống lý luận kinh tế chính trị đề tài góp một phần nhỏ bé nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về những biểu hiện mới trong xuất khẩu tư bản của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Đồng thời qua đó giúp cho chúng ta hiểu thêm việc cần thiết phải tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo kịp các nước trong khu vực và trên thế giới. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào trong nước đạt hiệu quả cao nhất. Với việc cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn, khoá luận đã được hình thành theo định hướng và yêu cầu mà đề tài đặt ra. Tuy nhiên do trình độ của một sinh viên qua bốn năm đại học còn chưa dày dạn về thực tiễn nên đề tài không tránh khỏi những khiếm khuyết, hạn chế. Kính mong sự chỉ bảo, hướng dẫn của các thầy cô và các bạn để đề tài ngày một hoàn thiện hơn. 6. Kết cấu của khoá luận Khoá luận được kết cấu gồm 2 chương Chương I: Xuất khẩu tư bản và những biểu hiện mới của nó trong chủ nghĩa tư bản ngày nay. Chương II: Đôi điều rút ra trong việc tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Đăng nhập tài khoản