Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Ngữ văn: VỀ LUÂN LÍ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Người gửi: ununu
650 lượt xem | 12 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
A. Mục tiêu bài học: - Kiến thức: Giúp học sinh cảm nhận được tinh thần yêu nước, tư tưởng tiến bộ của Phan Châu Trinh khi kêu gọi xây dựng nền luân lí xã hội ở nước ta, hiểu nghệ thuật viết văn chính luận. - Kĩ năng: Đọc –hiểu, phân tích lập luận trong bài văn chính luận. - Thái độ: Có ý niệm về phong cách chính luận của một tác giả cụ thể. B. Chuẩn bị bài học: 1. Giáo viên: 1.1. Dự kiến bp tổ chức hs hoạt động để hiểu bài học: - Sử dụng phương pháp phát vấn, giảng bình, Thảo luận nhóm 1.2. Phương tiện: - Sgk, giáo án, đọc tài liệu tham khảo
Đăng nhập tài khoản