Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Ngữ văn: PHÂN TÍCH ĐỀ, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

Người gửi: namdp06
363 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
A. Mục tiêu bài học. a. Vê kiến thức: - Các nội dung cần tìm hiểu trong một đề văn nghị luận. - Cách xác định luận điểm, luận cứ cho một bài văn nghị luận - Yêu cầu của mỗi phần trong dàn ý của một bài văn nghị luận - Một số vấn đề xã hôi, văn học b. Về kĩ năng: - Phân tích đề văn nghị luận - Lập dàn ý bài văn nghị luận. c. Về thái độ : Biết phân tích và lập dàn ý bài văn NL
Đăng nhập tài khoản