Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Ngữ văn: LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN THUYẾT MINH

Người gửi: kandykhung
389 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1. Kiến thức: Giúp hs củng cố lí thuyết và kỉ năng về văn thuyết minh, có kết hợp với giải thích và vận dụng một số biện pháp nghệ thuật . 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng lập dàn bài, sử dụng các biện pháp tu từ trong VBTM. 3. Giáo dục: Giáo dục Hs ý thức tự giác trong học tập. B. CHUẨN BỊ : 1. GV: Soạn giáo án 2. HS: Chuẩn bị theo yêu cầu của gv ở tiết trước
Đăng nhập tài khoản