Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Ngữ văn: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Người gửi: khongten
3870 lượt xem | 11 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I- Mục tiêu cần đạt Giúp hs - Biết cách trình bày và diễn đạt một vấn đề bằng miệng tr¬ớc tập thể ( thực chất là rèn luyện kĩ năng nói) - Từ nội dung luyện nói nắm chắc hơn kiến thức đã học về quan sát, t¬ởng t¬ợng, so sánh. II- Chuẩn bị: - GV: sgk – sgv – tài liệu tham khảo - HS: sgk – dàn bài
Đăng nhập tài khoản