Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Ngữ văn: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Người gửi: namdp06
773 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. Mục tiêu cần đạt: 1.Kiến thức: - Đề văn thuyết minh, yêu cầu cần đạt khi làm một bài văn thuyết minh. -Cách quan sát, tích luỳ tri thức và vận dụng các phương pháp để làm bài thuyết minh. 2.Kĩ năng: - Xác định được yêu cầu của một đề văn thuyết minh - Quan sát nắm dược đặc điểm,cấu tạo, nguyên lí vận hành, công dụng của đối tượng cần thuyết minh. - Tìm ý, lập dàn ý, tạo lập một văn bản thuyết minh. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức quan sát, tích luỹ tri thức để làm tốt bài thuyết minh.
Đăng nhập tài khoản