Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Ngữ văn: CA DAO – DÂN CA: NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH

Người gửi: nguyenduyy
5037 lượt xem | 20 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Hiểu được khái niệm ca dao dân ca. - Nắm được giá trị tư tưởng, nghệ thuật của những câu ca dao, dân ca về tình cảm gia đình. II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: Giúp HS: 1. Kiến thức: - Khái niệm ca dao dân ca. - Nội dung, ý nghĩ và một số hình thức nghệ thuật tiêu biểu của những bài ca dao về tình cảm gia đình. 2. Kĩ năng: - Đọc hiểu và phân tích ca dao, dân ca trtữ tình. - Phát hiện và phân tích những hình ảnh so sánh, ẩn dụ, những mô típ quen thuộc trong các bài ca dao trữ tình về tình cảm gia đình.
Đăng nhập tài khoản