Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Mỹ thuật: VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A) THỜI KÌ PHỤC HƯNG

Người gửi: khongten
1042 lượt xem | 12 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. Mục tiêu : 1KT: -HS hiểu được một vài nét về sự ra đời của nền văn hóa thời kì phục hưng Ý. 2KN: -HS có thái độ trân trọng, yêu mến các nền văn hóa nhân loại, trong đó có MT Ý thời kì phục hưng. II. Chuẩn bị : -Giáo viên : Một số tranh thời kì Phục Hưng Y, kênh hình SGK. -Học sinh : Xem trước bài 26 SGK, sưu tầm tài liệu liên quan. -Phương pháp : Diễn giảng , trực quan, vấn đáp III. Tiến trình ;
Đăng nhập tài khoản