Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Mĩ thuật lớp 2 Vẽ tranh đề tài các con vật

Người gửi: ununu
755 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Bài 26: Vẽ tranh ĐỀ TÀI CÁC CON VẬT (vật nuôi) I- MỤC TIÊU: - HS nhận biết hình dáng, đặc điểm các con vật nuôi quen thuộc. - HS biết cách vẽ và vẽ được tranh về con vật, vẽ màu theo ý thích. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC: GV: - Chuẩn bị tranh ảnh 1 số con vật (vật nuôi) quen thuộc. - Hình gợi ý cách vẽ. Bài vẽ con vật của HS lớp trước. HS: - Tranh, ảnh 1 số con vật con vật. - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu, . III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phut - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài. - GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: + Tên con vật ? + Hình dáng, màu sắc con vật ? + Các bộ phận chính của con vật ? + Em hãy kể 1 số con vật mà em biết ? - GV tóm tắt: HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV y/c nêu cách vẽ tranh con vật. - GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn. + Vẽ hình các bộ phận chính trước. + Vẽ các bộ phận nhỏ sau. + Vẽ thêm cảnh vật để bài vẽ sinh động. + Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV gọi 2 đến 3 HS và đặt câu hỏi: + Em chọn con vật nào để vẽ. + Để bức tranh sinh động ,em vẽ thêm hình ảnh nào nữa ? - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS nhớ lại đặc điểm, hình dáng, màu sắc con vật (vật nuôi) yêu thích để vẽ. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G, HĐ4: Nhận xét, đánh giá: - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá bổ sung. * Dặn dò: - Quan sát hình dáng cái cặp sách HS. - Đưa vở, bút chì, tẩy, màu, ./. - HS quan sát và lắng nghe. + Con mèo, con gà, con chó, . + HS trả lời thao cảm nhận riêng. + Đầu, thân, chân, . + Con thỏ, con vịt, con lợn, con trâu. - HS lắng nghe. - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe. - HS vẽ con vật (vật nuôi) yêu thích. - HS trả lời: + HS trả lời theo cảm nhận riêng. + Hình ảnh phụ: cây, nhà, . - Vẽ màu theo ý thích. - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS n.xét vềcách sắp xếphình vẽ, h.dáng con vật, h.ảnh phụ màu sắc và chọn ra bài vẽ đẹp nhất - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 26: Vẽ tranh ĐỀ TÀI CÁC CON VẬT (vật nuôi) I- MỤC TIÊU: - HS nhận biết hình dáng, đặc điểm các con vật nuôi quen thuộc. - HS biết cách vẽ và vẽ được tranh về con vật, vẽ màu theo ý thích. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC: GV: - Chuẩn bị tranh ảnh 1 số con vật (vật nuôi) quen thuộc. - Hình gợi ý cách vẽ. Bài vẽ con vật của HS lớp trước. HS: - Tranh, ảnh 1 số con vật con vật. - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu, . III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phut - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài. - GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: + Tên con vật ? + Hình dáng, màu sắc con vật ? + Các bộ phận chính của con vật ? + Em hãy kể 1 số con vật mà em biết ? - GV tóm tắt: HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV y/c nêu cách vẽ tranh con vật. - GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn. + Vẽ hình các bộ phận chính trước. + Vẽ các bộ phận nhỏ sau. + Vẽ thêm cảnh vật để bài vẽ sinh động. + Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV gọi 2 đến 3 HS và đặt câu hỏi: + Em chọn con vật nào để vẽ. + Để bức tranh sinh động ,em vẽ thêm hình ảnh nào nữa ? - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS nhớ lại đặc điểm, hình dáng, màu sắc con vật (vật nuôi) yêu thích để vẽ. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G, HĐ4: Nhận xét, đánh giá: - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá bổ sung. * Dặn dò: - Quan sát hình dáng cái cặp sách HS. - Đưa vở, bút chì, tẩy, màu, ./. - HS quan sát và lắng nghe. + Con mèo, con gà, con chó, . + HS trả lời thao cảm nhận riêng. + Đầu, thân, chân, . + Con thỏ, con vịt, con lợn, con trâu. - HS lắng nghe. - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe. - HS vẽ con vật (vật nuôi) yêu thích. - HS trả lời: + HS trả lời theo cảm nhận riêng. + Hình ảnh phụ: cây, nhà, . - Vẽ màu theo ý thích. - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS n.xét vềcách sắp xếphình vẽ, h.dáng con vật, h.ảnh phụ màu sắc và chọn ra bài vẽ đẹp nhất - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 26: Vẽ tranh ĐỀ TÀI CÁC CON VẬT (vật nuôi) I- MỤC TIÊU: - HS nhận biết hình dáng, đặc điểm các con vật nuôi quen thuộc. - HS biết cách vẽ và vẽ được tranh về con vật, vẽ màu theo ý thích. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC: GV: - Chuẩn bị tranh ảnh 1 số con vật (vật nuôi) quen thuộc. - Hình gợi ý cách vẽ. Bài vẽ con vật của HS lớp trước. HS: - Tranh, ảnh 1 số con vật con vật. - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu, . III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phut - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài. - GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: + Tên con vật ? + Hình dáng, màu sắc con vật ? + Các bộ phận chính của con vật ? + Em hãy kể 1 số con vật mà em biết ? - GV tóm tắt: HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV y/c nêu cách vẽ tranh con vật. - GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn. + Vẽ hình các bộ phận chính trước. + Vẽ các bộ phận nhỏ sau. + Vẽ thêm cảnh vật để bài vẽ sinh động. + Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV gọi 2 đến 3 HS và đặt câu hỏi: + Em chọn con vật nào để vẽ. + Để bức tranh sinh động ,em vẽ thêm hình ảnh nào nữa ? - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS nhớ lại đặc điểm, hình dáng, màu sắc con vật (vật nuôi) yêu thích để vẽ. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G, HĐ4: Nhận xét, đánh giá: - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá bổ sung. * Dặn dò: - Quan sát hình dáng cái cặp sách HS. - Đưa vở, bút chì, tẩy, màu, ./. - HS quan sát và lắng nghe. + Con mèo, con gà, con chó, . + HS trả lời thao cảm nhận riêng. + Đầu, thân, chân, . + Con thỏ, con vịt, con lợn, con trâu. - HS lắng nghe. - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe. - HS vẽ con vật (vật nuôi) yêu thích. - HS trả lời: + HS trả lời theo cảm nhận riêng. + Hình ảnh phụ: cây, nhà, . - Vẽ màu theo ý thích. - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS n.xét vềcách sắp xếphình vẽ, h.dáng con vật, h.ảnh phụ màu sắc và chọn ra bài vẽ đẹp nhất - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 26: Vẽ tranh ĐỀ TÀI CÁC CON VẬT (vật nuôi) I- MỤC TIÊU: - HS nhận biết hình dáng, đặc điểm các con vật nuôi quen thuộc. - HS biết cách vẽ và vẽ được tranh về con vật, vẽ màu theo ý thích. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC: GV: - Chuẩn bị tranh ảnh 1 số con vật (vật nuôi) quen thuộc. - Hình gợi ý cách vẽ. Bài vẽ con vật của HS lớp trước. HS: - Tranh, ảnh 1 số con vật con vật. - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu, . III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phut - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài. - GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: + Tên con vật ? + Hình dáng, màu sắc con vật ? + Các bộ phận chính của con vật ? + Em hãy kể 1 số con vật mà em biết ? - GV tóm tắt: HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV y/c nêu cách vẽ tranh con vật. - GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn. + Vẽ hình các bộ phận chính trước. + Vẽ các bộ phận nhỏ sau. + Vẽ thêm cảnh vật để bài vẽ sinh động. + Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV gọi 2 đến 3 HS và đặt câu hỏi: + Em chọn con vật nào để vẽ. + Để bức tranh sinh động ,em vẽ thêm hình ảnh nào nữa ? - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS nhớ lại đặc điểm, hình dáng, màu sắc con vật (vật nuôi) yêu thích để vẽ. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G, HĐ4: Nhận xét, đánh giá: - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá bổ sung. * Dặn dò: - Quan sát hình dáng cái cặp sách HS. - Đưa vở, bút chì, tẩy, màu, ./. - HS quan sát và lắng nghe. + Con mèo, con gà, con chó, . + HS trả lời thao cảm nhận riêng. + Đầu, thân, chân, . + Con thỏ, con vịt, con lợn, con trâu. - HS lắng nghe. - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe. - HS vẽ con vật (vật nuôi) yêu thích. - HS trả lời: + HS trả lời theo cảm nhận riêng. + Hình ảnh phụ: cây, nhà, . - Vẽ màu theo ý thích. - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS n.xét vềcách sắp xếphình vẽ, h.dáng con vật, h.ảnh phụ màu sắc và chọn ra bài vẽ đẹp nhất - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 26: Vẽ tranh ĐỀ TÀI CÁC CON VẬT (vật nuôi) I- MỤC TIÊU: - HS nhận biết hình dáng, đặc điểm các con vật nuôi quen thuộc. - HS biết cách vẽ và vẽ được tranh về con vật, vẽ màu theo ý thích. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC: GV: - Chuẩn bị tranh ảnh 1 số con vật (vật nuôi) quen thuộc. - Hình gợi ý cách vẽ. Bài vẽ con vật của HS lớp trước. HS: - Tranh, ảnh 1 số con vật con vật. - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu, . III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phut - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài. - GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: + Tên con vật ? + Hình dáng, màu sắc con vật ? + Các bộ phận chính của con vật ? + Em hãy kể 1 số con vật mà em biết ? - GV tóm tắt: HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV y/c nêu cách vẽ tranh con vật. - GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn. + Vẽ hình các bộ phận chính trước. + Vẽ các bộ phận nhỏ sau. + Vẽ thêm cảnh vật để bài vẽ sinh động. + Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV gọi 2 đến 3 HS và đặt câu hỏi: + Em chọn con vật nào để vẽ. + Để bức tranh sinh động ,em vẽ thêm hình ảnh nào nữa ? - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS nhớ lại đặc điểm, hình dáng, màu sắc con vật (vật nuôi) yêu thích để vẽ. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G, HĐ4: Nhận xét, đánh giá: - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá bổ sung. * Dặn dò: - Quan sát hình dáng cái cặp sách HS. - Đưa vở, bút chì, tẩy, màu, ./. - HS quan sát và lắng nghe. + Con mèo, con gà, con chó, . + HS trả lời thao cảm nhận riêng. + Đầu, thân, chân, . + Con thỏ, con vịt, con lợn, con trâu. - HS lắng nghe. - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe. - HS vẽ con vật (vật nuôi) yêu thích. - HS trả lời: + HS trả lời theo cảm nhận riêng. + Hình ảnh phụ: cây, nhà, . - Vẽ màu theo ý thích. - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS n.xét vềcách sắp xếphình vẽ, h.dáng con vật, h.ảnh phụ màu sắc và chọn ra bài vẽ đẹp nhất - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 26: Vẽ tranh ĐỀ TÀI CÁC CON VẬT (vật nuôi) I- MỤC TIÊU: - HS nhận biết hình dáng, đặc điểm các con vật nuôi quen thuộc. - HS biết cách vẽ và vẽ được tranh về con vật, vẽ màu theo ý thích. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC: GV: - Chuẩn bị tranh ảnh 1 số con vật (vật nuôi) quen thuộc. - Hình gợi ý cách vẽ. Bài vẽ con vật của HS lớp trước. HS: - Tranh, ảnh 1 số con vật con vật. - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu, . III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phut - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài. - GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: + Tên con vật ? + Hình dáng, màu sắc con vật ? + Các bộ phận chính của con vật ? + Em hãy kể 1 số con vật mà em biết ? - GV tóm tắt: HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV y/c nêu cách vẽ tranh con vật. - GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn. + Vẽ hình các bộ phận chính trước. + Vẽ các bộ phận nhỏ sau. + Vẽ thêm cảnh vật để bài vẽ sinh động. + Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV gọi 2 đến 3 HS và đặt câu hỏi: + Em chọn con vật nào để vẽ. + Để bức tranh sinh động ,em vẽ thêm hình ảnh nào nữa ? - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS nhớ lại đặc điểm, hình dáng, màu sắc con vật (vật nuôi) yêu thích để vẽ. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G, HĐ4: Nhận xét, đánh giá: - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá bổ sung. * Dặn dò: - Quan sát hình dáng cái cặp sách HS. - Đưa vở, bút chì, tẩy, màu, ./. - HS quan sát và lắng nghe. + Con mèo, con gà, con chó, . + HS trả lời thao cảm nhận riêng. + Đầu, thân, chân, . + Con thỏ, con vịt, con lợn, con trâu. - HS lắng nghe. - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe. - HS vẽ con vật (vật nuôi) yêu thích. - HS trả lời: + HS trả lời theo cảm nhận riêng. + Hình ảnh phụ: cây, nhà, . - Vẽ màu theo ý thích. - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS n.xét vềcách sắp xếphình vẽ, h.dáng con vật, h.ảnh phụ màu sắc và chọn ra bài vẽ đẹp nhất - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 27: VẼ THEO MẪU VẼ CẶP SÁCH HỌC SINH I- MỤC TIÊU. - HS nhận biết được đặc điểm của cặp sách. - HS biết cách vẽ và vẽ được cái cặp sách. - HS có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập. II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. GV: - Chuẩn bị 1 vài cặp sách có hình dáng, trang trí khác nhau. - Hình minh hoạ hướng dẫn cách vẽ. - Bài vẽ của HS năm trước. HS: - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu, III- CÁC THIẾT BỊ DẠY - HỌC. [TABLE] TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phút - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. - GV cho xem 1 số cặp sách khác nhau, gợi ý: + Hình dáng của các cặp sách ? + Gồm những bộ phận nào ? + Được trang trí như thế nào ? - GV tóm tắt: - GV cho HS xem bài vẽ của HS và gợi ý về: bố cục, hình, trang trí và màu sắc, HĐ2: Hướng dẫn HS cáh vẽ. - GV đặt mẫu vẽ. - GV y/c HS nêu cách vẽ theo mẫu. - GV hướng dẫn: + Vẽ hình cái cặp. + Xác địng các bộ phận và phác hình. + Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình. + Vẽ hoạ tiết trang trí. Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV bao quát lớp, nhắc nhở vẽ hình cân đối, nhìn mẫu để vẽ, tranh trí và vẽ màu theo ý thích. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi. * Lưu ý: không được dùng thước. HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Quan sát các hoạt động của dáng người. - Đưa vở, đất sét, bút chì, tẩy, màu, /. - HS quan sát và trả lời. + Có hình dáng khác nhau. + Gồm: thân, nắp,đáy, quai xách, + Được trang trí phong phú: hoa, Lá, - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và nhận xét về bố cục, hình, trang trí, màu, - HS quan sát mẫu. - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe hướng dẫn. - HS vẽ bài theo mẫu, trang trí và vẽ màu theo ý thích, - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét về bố cục, hình, trang trí, màu, và chọn ra bài vẽ đẹp nhất. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 27: VẼ THEO MẪU VẼ CẶP SÁCH HỌC SINH I- MỤC TIÊU. - HS nhận biết được đặc điểm của cặp sách. - HS biết cách vẽ và vẽ được cái cặp sách. - HS có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập. II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. GV: - Chuẩn bị 1 vài cặp sách có hình dáng, trang trí khác nhau. - Hình minh hoạ hướng dẫn cách vẽ. - Bài vẽ của HS năm trước. HS: - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu, III- CÁC THIẾT BỊ DẠY - HỌC. [TABLE] TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phút - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. - GV cho xem 1 số cặp sách khác nhau, gợi ý: + Hình dáng của các cặp sách ? + Gồm những bộ phận nào ? + Được trang trí như thế nào ? - GV tóm tắt: - GV cho HS xem bài vẽ của HS và gợi ý về: bố cục, hình, trang trí và màu sắc, HĐ2: Hướng dẫn HS cáh vẽ. - GV đặt mẫu vẽ. - GV y/c HS nêu cách vẽ theo mẫu. - GV hướng dẫn: + Vẽ hình cái cặp. + Xác địng các bộ phận và phác hình. + Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình. + Vẽ hoạ tiết trang trí. Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV bao quát lớp, nhắc nhở vẽ hình cân đối, nhìn mẫu để vẽ, tranh trí và vẽ màu theo ý thích. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi. * Lưu ý: không được dùng thước. HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Quan sát các hoạt động của dáng người. - Đưa vở, đất sét, bút chì, tẩy, màu, /. - HS quan sát và trả lời. + Có hình dáng khác nhau. + Gồm: thân, nắp,đáy, quai xách, + Được trang trí phong phú: hoa, Lá, - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và nhận xét về bố cục, hình, trang trí, màu, - HS quan sát mẫu. - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe hướng dẫn. - HS vẽ bài theo mẫu, trang trí và vẽ màu theo ý thích, - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét về bố cục, hình, trang trí, màu, và chọn ra bài vẽ đẹp nhất. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 27: VẼ THEO MẪU VẼ CẶP SÁCH HỌC SINH I- MỤC TIÊU. - HS nhận biết được đặc điểm của cặp sách. - HS biết cách vẽ và vẽ được cái cặp sách. - HS có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập. II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. GV: - Chuẩn bị 1 vài cặp sách có hình dáng, trang trí khác nhau. - Hình minh hoạ hướng dẫn cách vẽ. - Bài vẽ của HS năm trước. HS: - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu, III- CÁC THIẾT BỊ DẠY - HỌC. [TABLE] TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phút - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. - GV cho xem 1 số cặp sách khác nhau, gợi ý: + Hình dáng của các cặp sách ? + Gồm những bộ phận nào ? + Được trang trí như thế nào ? - GV tóm tắt: - GV cho HS xem bài vẽ của HS và gợi ý về: bố cục, hình, trang trí và màu sắc, HĐ2: Hướng dẫn HS cáh vẽ. - GV đặt mẫu vẽ. - GV y/c HS nêu cách vẽ theo mẫu. - GV hướng dẫn: + Vẽ hình cái cặp. + Xác địng các bộ phận và phác hình. + Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình. + Vẽ hoạ tiết trang trí. Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV bao quát lớp, nhắc nhở vẽ hình cân đối, nhìn mẫu để vẽ, tranh trí và vẽ màu theo ý thích. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi. * Lưu ý: không được dùng thước. HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Quan sát các hoạt động của dáng người. - Đưa vở, đất sét, bút chì, tẩy, màu, /. - HS quan sát và trả lời. + Có hình dáng khác nhau. + Gồm: thân, nắp,đáy, quai xách, + Được trang trí phong phú: hoa, Lá, - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và nhận xét về bố cục, hình, trang trí, màu, - HS quan sát mẫu. - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe hướng dẫn. - HS vẽ bài theo mẫu, trang trí và vẽ màu theo ý thích, - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét về bố cục, hình, trang trí, màu, và chọn ra bài vẽ đẹp nhất. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 27: VẼ THEO MẪU VẼ CẶP SÁCH HỌC SINH I- MỤC TIÊU. - HS nhận biết được đặc điểm của cặp sách. - HS biết cách vẽ và vẽ được cái cặp sách. - HS có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập. II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. GV: - Chuẩn bị 1 vài cặp sách có hình dáng, trang trí khác nhau. - Hình minh hoạ hướng dẫn cách vẽ. - Bài vẽ của HS năm trước. HS: - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu, III- CÁC THIẾT BỊ DẠY - HỌC. [TABLE] TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phút - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. - GV cho xem 1 số cặp sách khác nhau, gợi ý: + Hình dáng của các cặp sách ? + Gồm những bộ phận nào ? + Được trang trí như thế nào ? - GV tóm tắt: - GV cho HS xem bài vẽ của HS và gợi ý về: bố cục, hình, trang trí và màu sắc, HĐ2: Hướng dẫn HS cáh vẽ. - GV đặt mẫu vẽ. - GV y/c HS nêu cách vẽ theo mẫu. - GV hướng dẫn: + Vẽ hình cái cặp. + Xác địng các bộ phận và phác hình. + Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình. + Vẽ hoạ tiết trang trí. Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV bao quát lớp, nhắc nhở vẽ hình cân đối, nhìn mẫu để vẽ, tranh trí và vẽ màu theo ý thích. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi. * Lưu ý: không được dùng thước. HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Quan sát các hoạt động của dáng người. - Đưa vở, đất sét, bút chì, tẩy, màu, /. - HS quan sát và trả lời. + Có hình dáng khác nhau. + Gồm: thân, nắp,đáy, quai xách, + Được trang trí phong phú: hoa, Lá, - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và nhận xét về bố cục, hình, trang trí, màu, - HS quan sát mẫu. - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe hướng dẫn. - HS vẽ bài theo mẫu, trang trí và vẽ màu theo ý thích, - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét về bố cục, hình, trang trí, màu, và chọn ra bài vẽ đẹp nhất. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 27: VẼ THEO MẪU VẼ CẶP SÁCH HỌC SINH I- MỤC TIÊU. - HS nhận biết được đặc điểm của cặp sách. - HS biết cách vẽ và vẽ được cái cặp sách. - HS có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập. II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. GV: - Chuẩn bị 1 vài cặp sách có hình dáng, trang trí khác nhau. - Hình minh hoạ hướng dẫn cách vẽ. - Bài vẽ của HS năm trước. HS: - Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu, III- CÁC THIẾT BỊ DẠY - HỌC. [TABLE] TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phút - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. - GV cho xem 1 số cặp sách khác nhau, gợi ý: + Hình dáng của các cặp sách ? + Gồm những bộ phận nào ? + Được trang trí như thế nào ? - GV tóm tắt: - GV cho HS xem bài vẽ của HS và gợi ý về: bố cục, hình, trang trí và màu sắc, HĐ2: Hướng dẫn HS cáh vẽ. - GV đặt mẫu vẽ. - GV y/c HS nêu cách vẽ theo mẫu. - GV hướng dẫn: + Vẽ hình cái cặp. + Xác địng các bộ phận và phác hình. + Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình. + Vẽ hoạ tiết trang trí. Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV bao quát lớp, nhắc nhở vẽ hình cân đối, nhìn mẫu để vẽ, tranh trí và vẽ màu theo ý thích. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi. * Lưu ý: không được dùng thước. HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Quan sát các hoạt động của dáng người. - Đưa vở, đất sét, bút chì, tẩy, màu, /. - HS quan sát và trả lời. + Có hình dáng khác nhau. + Gồm: thân, nắp,đáy, quai xách, + Được trang trí phong phú: hoa, Lá, - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và nhận xét về bố cục, hình, trang trí, màu, - HS quan sát mẫu. - HS trả lời. - HS quan sát và lắng nghe hướng dẫn. - HS vẽ bài theo mẫu, trang trí và vẽ màu theo ý thích, - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét về bố cục, hình, trang trí, màu, và chọn ra bài vẽ đẹp nhất. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò.
Đăng nhập tài khoản