Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Mẫu - Tổng hợp ý kiến nhận xét về quần chúng ưu tú xin vào Đảng

Người gửi: ununu
259 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với quần chúng xin vào Đảng. - Tên các tổ chức đoàn thể nơi làm việc: ., tổng số có: đồng chí. - Tên chi ủy nơi cư trú: .có: đồng chí. Chi uỷ chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau: Những ưu, khuyết điểm chính: (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)
Đăng nhập tài khoản