Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Người gửi: ununu
188 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) )
Đăng nhập tài khoản