Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Tổ quốc

Người gửi: namdp06
1067 lượt xem | 3 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. Mục tiêu: 1.Tìm được một số từ đồng nghĩa với từ Tổ Quốc trong bài TĐ hoặc CT đã học( BT1) 2.Tìm thêm được một số từ đồng nghĩa với từ Tổ Quốc (BT2) 3. Biết đặt câu được với một trong những từ ngữ nói về Tổ quốc, quê hương. (BT4) 4. HS khá, giỏi có vốn từ phong phú, biết đặt câu với các từ ngữ nêu ở BT4 II. Đồ dùng dạy - học: - Bút dạ, một vài từ phiếu khổ to để HS làm bài tập 2, 3, 4. ( nếu có thể)
Đăng nhập tài khoản