Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Lịch sử: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC

Người gửi: nguyenduyy
1008 lượt xem | 4 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. Mục tiêu bài học: 1) Về kiến thức: Làm cho HS nắm được: - Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của công nhân, hình thức đấu tranh ban đầu, đập phá máy móc và bãi công trong nửa đầu thế kỉ XIX. Kết quả của phong trào. - Sự ra đời của chủ nghĩa Mác. - Vai trò của Mác và Ăng-ghen đối với phong trào công nhân quốc tế. 2) Về kĩ năng Phân tích, nhận định về quá trình phát triển của phong trào công nhân thế kỉ XIX 3) Về tư tưởng Giáo dục tinh thần đoàn kết đấu tranh chống áp bức, bóc lột của giai cấp công nhân.
Đăng nhập tài khoản