Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Lịch sử nghiên cứu, vai trò sinh lý và tầm quan trọng kinh tế của các hoocmon thực vật: Auxin, Cytok

Người gửi: kandykhung
416 lượt xem | 16 lượt tải | Ngày đăng: 05/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
PHẦN I. MỞ ĐẦU Ở thực vật, ngoài các chất hữu cơ (protein, gluxit, lipid, Acid nucleic ) có vai trò cấu trúc lên tế bào, mô, cơ quan và cung cấp cho hoạt động sống của cây thì cây còn cần các chất có hoạt tính sinh học cao như: vitamin, enzyme và các hoocmon, trong đó các hoocmon có vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh các quá trình sinh trưởng phát triển và các hoạt động sinh lý của thực vật. Các chất điều hoà sinh trưởng và phát triển của thực vật gồm có hai loại là Phytohoocmon và các chất điều hoà sinh trưởng được tổng hợp nhân tạo. Đây là những chất có tác dụng điều tiết các quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trong suốt quá trình sống từ lúc sinh ra đến khi chết. Trong cây, có năm nhóm hoocmon chủ yếu là Auxin, Cytokinin, Gibberellin, Acid Abxixic và Etylen. Trong nền nông nghiệp thâm canh cao hiện nay thì các chất điều hoà sinh trưởng như Auxin, Cytokinin và Gibberellin ngày càng có vai trò tích cực hơn trong việc điều chỉnh quá trình sinh trưởng và phát triển của cây một cách hợp lý nhất làm tăng năng suất và phẩm chất thu hoạch mang lại giá trị kinh tế cao. Ngoài các chất điều hòa sinh trưởng thì các chất ức chế sinh trưởng như: Acid Abxixic và Etylen cũng là những chất quan trọng đang được nghiên cứu và ứng dụng. Từ những phân tích trên mà việc nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử nghiên cứu, vai trò sinh lý của các hoocmon thực vật là rất cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên em tiến hành thực hiện tiểu luận về: “Lịch sử nghiên cứu, vai trò sinh lý và tầm quan trọng kinh tế của các hoocmon thực vật: Auxin, Cytokinin, Gibberellin, Acid Abxixic và Etylen”.
Đăng nhập tài khoản