Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

làm quen với AUTOCAD

Người gửi: ununu
165 lượt xem | 5 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
.1. Giới thiệu về AutoCAD I.1.1. Khả năng về AutoCAD Là một phần mềm chuyên dùng có các khả năng sau: + Vẽ bản vẽ kỹ thuật cơ khí, kiến trúc xây dựng (gọi là khả năng vẽ). + Có thể ghép các bản vẽ hoặc chồng chất, xen kẽ các bản vẽ để tạo ra bản vẽ mới (khả năng biên tập). + Có thể viết ch−ơng trình để máy tính toán thể hiện bằng hình vẽ, viết ch−ơng trình theo ngôn ngữ riêng, gọi là AutoLISP (khả năng tự động thiết kế). + Những thế hệ gần đây của AutoCAD : R10, R12, R13, R14, CAD 2000 có thể viết ch−ơng trình bằng ngôn ngữ Pascal hoặc C+ thành ngôn ngữ AutoLISP rồi dịch ra ngôn ngữ máy. + Có thể liên kết các phần mềm khác có liên quan nh− Turbo Pascal, Turbo C, Foxpro, CorelDRAW . ( khả năng liên kết ).
Đăng nhập tài khoản