Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Khoa học: Phòng tránh bị xâm hại

Người gửi: ununu
72 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: - Nêu một số quy tắc an toàn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại - Nhận biết được nguy cơ bản thân có thể bị xam hại - Biết cách phòng tránh vàứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại. II. Đồ dùng dạy - học: - Hình trang 38, 39 SGK. - Một số tình huống để đóng vai.
Đăng nhập tài khoản